završni rad
PRIMJENA ETIČKIH NAČELA U UPRAVLJANJU LJUDSKIM RESURSIMA

Ana Šestak (2017)
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici