završni rad
ODNOS STRATEŠKOG MENADŽMENTA I POSLOVNE ETIKE

Ivana Jambreković (2017)
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici