završni rad
PLANIRANJE – POČETAK PROCESA MENADŽMENTA

Karolina Tunić (2017)
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici