završni rad
ULOGA POSLOVNE I MENADŽERSKE ETIKE U POSLOVANJU ORGANIZACIJA

Ana - Maria David (2017)
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici