završni rad
ULOGA MENADŽERSKE FUNKCIJE UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA U PROCESU MENADŽMENTA

Dijana Novoselac (2017)
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici