završni rad
ETIKA I KOMUNIKACIJA

Monika Colarić (2015)
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici