završni rad
KULTUROLOŠKE RAZLIKE U MEĐUNARODNOM POSLOVANJU

Maja Skender (2017)
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici