završni rad
PRIMJENA STRATEGIJA SEGMENTACIJE I POZICIONIRANJA NA PRIMJERU PARKA PRIRODE PAPUK

Stjepan Štavalj (2017)
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici