završni rad
Pučka kultura na ruralnom području Valpovštine u funkciji razvoja turizma

Mirna Skokić (2017)
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici