završni rad
ULOGA MOTIVACIJE ZA RAD U PROCESU MENADŽMENTA

Adela Lach (2017)
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici