završni rad
KONCEPT TURISTIČKOG POLJOPRIVREDNOG GOSPODARSTVA NA NAČELIMA PERMAKULTURE

Karmen Bukvić (2016)
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici