završni rad
MOTIVACIJA KAO PRETPOSTAVKA USPJEŠNOSTI ORGANIZACIJE

Marija Ilakovac (2016)
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici