završni rad
KOMUNIKACIJA I RJEŠAVANJE SUKOBA U ORGANIZACIJI

Daria Smiljanić (2016)
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici