završni rad
ODNOSI S JAVNOŠĆU KAO MULTIDISCIPLINARAN SEGMENT MARKETINŠKOG MIKSA

Ana-Marija Berta (2016)
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici