završni rad
EKO HOTELI – POKRETAČI ODRŽIVOG RAZVOJA TURIZMA U DESTINACIJI

Marin Ban (2016)
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici