završni rad
ULOGA POSLOVNE KOMUNIKACIJE U RJEŠAVANJU SUKOBA

Marijana Butka (2015)
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici