završni rad
UNAPRJEĐENJE KULTURNOG TURIZMA KROZ KULTURNO-TRADICIJSKE MANIFESTACIJE

Dalia Škrget (2016)
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici