završni rad
KULTURA POSLOVNOG KOMUNICIRANJA

Petra Kožul (2016)
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici