završni rad
KOMUNIKACIJSKE KOMPETENCIJE U MENADŽMENTU

Aleksandra Krsnik (2016)
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici