završni rad
KOMUNIKACIJA U ORGANIZACIJAMA

Martina Milaković Hegeduš (2016)
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici