završni rad
ULOGA NENASILNE KOMUNIKACIJE U PREGOVARANJU

Mateja Keserica (2016)
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici