završni rad
UTJECAJ PSIHOLOŠKE CIJENE NA PONAŠANJE POTROŠAČA

Tanja Lacko (2016)
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici