završni rad
UTJECAJ MARKETINGA U NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA NA FUNDRAISING

Valentina Križnjak (2016)
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici