završni rad
VOĐENJE KAO FUNKCIJA U PROCESU MENADŽMENTA

Gabriela Kralj Bartovčak (2016)
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici