završni rad
REVIZIJA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA PODUZEĆA

Luka Šijak (2016)
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici
Podaci o radu
NaslovREVIZIJA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA PODUZEĆA
AutorLuka Šijak
Voditelj/MentorMladena Bedeković (mentor)
Sažetak rada
Cilj rada je analizirati ciljeve i ulogu revizije financijskih izvještaja poduzeća te na konkretnom primjeru donijeti zaključke o financijskom poslovanju izabranog poduzeća. Iz samog računovodstva kojem je svrha bilježenje svih promjena i događaja kao rezultat izlaze financijski izvještaji. Financijski izvještaji poduzeća prikazuju financijsku snagu i položaj na tržištu. Samu snaga poduzeća se može pronaći kroz bilancu, izvještaj o novčanom toku i o promjenama glavnice, dok se uspješnost poslovanja poduzeća može vidjet kroz račun dobiti i gubitka. U današnje vrijeme u doba raznih manipulacija, mnogo poduzeća lažno prikazuju svoje financije i financijski položaj, da bi to spriječili provodi se revizija. Revizija je ispitivanje financijskih izvještaja i podataka s ciljem dobivanja pouzdanog mišljenja o ekonomskom i financijskom položaju klijenta. U postupku revizije sakupljaju se objektivni podaci koji se kasnije vrednjuju kao dokaz u odnosu na tvrdnje o poslovnim aktivnostima u poduzećute kako bi se moglo utvrditi stupanj usklađenosti tih tvrdnji i uspostavljenih kriterija i dostavljanje tih rezultata svim zaintersiranim korisnicima. Sama reviziju u današnje vrijeme se obavlja i u samim poduzećima, te uz tu internu kontrolu lakše se kontroliraju propusti te se olakšava posao ovlaštenim neovisnim revizorima. Nakon obavljene revzije, revizori sastavljaju izvještaj u kojem donose zaljčak o objektivnosti i realnosti prikazanih podataka. Primjer poduzeća Ledo d.d. prikazuje kako bez obzira na vrijednost samog poduzeća svi financijski izvještaji su uredni , te prema revizorovom izvještaju oni su objektivno i realno prikazani.
Ključne riječifinancijski izvještaji revizija revizor računovodstvo
Naslov na drugom jeziku (engleski)FINANCIAL STATEMENT AUDIT FIRMS
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjVisoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici
MjestoVirovitica
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Ekonomija
Računovodstvo
Vrsta studijastručni
Stupanjstručni
Naziv studijskog programaMenadžment; smjerovi: Informatički menadžment, Menadžment ruralnog turizma
SmjerInformatički menadžment
Akademski / stručni nazivstručni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/ baccalaurea) ekonomije
Kratica akademskog / stručnog nazivabacc.oec.
Vrsta radazavršni rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-09-16
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Objective of this project is to analyze the goals and role of auditing the financial statements of the company and a concrete example to draw conclusions about the financial operations of the selected company. As a result from the accounting there are financial statements. Financial statements are showing the company's financial strength and market position. The own power of companies can be found through the balance sheet, statement of cash flows and changes in equity, while the business performance can be seen through profit and loss. Today in the age of the various manipulations, many companies misrepresented its financial position in order to prevent that revision will be carried out. Revision is the examination of financial statements and data in order to obtain a reliable opinion on the economic and financial position of the client. In the procedure of revision collected objective data are later used as evidence in relation to allegations of business activities of the company in order to determine the degree of compliance of these assertions and established criteria. The revision itself today it's performed as an internal control, and with the internal control is easier to prevent omissions and facilitates work authorized independent revizors. After the revision, the revizors shall draw up a report which establishes the objectivity and reality of the data presented. Example of the company Ledo d.d. shows that regardless of the value of the company all the financial statements are in accordance with the Accounting Act, and by the revisor report they are fairly presented.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)Finance reports revision auditor accounting
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad dostupan samo djelatnicima i studentima matične ustanove
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:165:151483
PohranioIvana Vidak