završni rad
UTJECAJ E-POSLOVANJA NA POLITIKU ODNOSA S KLIJENTIMA

Goran Brezak (2015)
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici