završni rad
KLJUČNE ODREDNICE NEPROFITNOG MARKETINGA U SEKTORU KULTURE

Mateja Berta (2016)
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici