završni rad
ODNOSI S JAVNOŠĆU U TURIZMU

Adriana Mesarov (2016)
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici