završni rad
POSLOVNI BONTON I KOMUNIKACIJA

Martina Stanešić (2016)
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici