završni rad
ULOGA MEDIJA U JAVNOM KOMUNICIRANJU

Tea Šalvari (2016)
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici