završni rad
ULOGA KOMUNIKACIJE U ORGANIZACIJSKOM PONAŠANJU

Franziska Vidić (2016)
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici