završni rad
MENADŽMENT LJUDSKIH POTENCIJALA

Ana Pavlović (2016)
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici