završni rad
RAZVOJ I UPRAVLJANJE DESTINACIJOM RURALNOG TURIZMA NA PRIMJERU GRADA DARUVARA

Ivana Bedi (2016)
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici