Pages

E -OGLAŠAVANJE
E -OGLAŠAVANJE
Kristina Rejman
E-oglašavanje je najjeftiniji i najjednostavniji način oglašavanja proizvoda i usluga putem Interneta. Glavni cilj i svrha rada je razumijevanje e-oglašavanja i primjena e-oglašavanja u Hrvatskoj. Razvojem Interneta otvorile su se brojne komunikacijske mogućnosti te se Internet počinje koristiti kao medij za oglašavanje. Uz pomoć Interneta kupac može pretraživati različite vrste oglas i dobiti sve potrebne informacije. Jedini nedostatak ogleda se u nedozvoljenim načinima...
E- CRM, upravljanje odnosima s klijentima na internetu
E- CRM, upravljanje odnosima s klijentima na internetu
Igor Telebar
Rad je fokusiran na pojam eCRM (upravljanje odnosima s klijentima na internetu). Poslovanje putem interneta trenutno se smatra najprofitabilnijim oblikom trgovine zbog jednostavnosti i niskih troškova te kao takvo će postajati sve značajnijim i unosnijim komponentama svake trgovine. Trenutna situacija današnjeg poslovanja zahtijeva povezanost svih sudionika procesa kupnje i prodaje i sudjelovanje u proizvodnji nekih novih proizvoda ili njihova dorada. Poduzeća koriste internet za brojne...
E- PODUZETNIŠTVO
E- PODUZETNIŠTVO
Lea Herout
E-poslovanje razvilo se kroz značajan razvoj tehnologije i razvija se velikom brzinom zbog raznih tehnoloških promjena. Sa sobom nosi brojne prednosti i nedostatke međutim praksa je do sada pokazala da su poduzeća koja su primjenjivala ovaj način poslovanja bila znatno uspješnija. Za poduzeća uz e-poslovanje, bitne su i društvene mreže koje mogu samo doprinijeti boljem i uspješnijem poslovanju. Sve više poduzeća prepoznaje važnost prelaska u e-poslovanje. Danas su svi u...
EKO HOTELI – POKRETAČI ODRŽIVOG RAZVOJA TURIZMA U
DESTINACIJI
EKO HOTELI – POKRETAČI ODRŽIVOG RAZVOJA TURIZMA U DESTINACIJI
Marin Ban
Završni rad se bazira na temi ekološke održivosti i očuvanju društveno odgovornog poslovanja, uvođenjem eko-hotela u turistički princip poslovanja. Kako bi se definirala učinkovitost eko-hotela i zelene gradnje, prikazano je i poslovanje klasičnog hotela. Definirane su njegove osnovne funkcije u standardnom poslovanju na turističkom tržištu. Kako bi se u destinaciji mogao odvijati turizam, potrebni su kvalitetni resursi: šume, vode, čist zrak i sl. Zbog te...
EKOLOŠKA PROIZVODNJA VINA KAO RESURS ZA RAZVOJ ENO-GASTRO TURIZMA
EKOLOŠKA PROIZVODNJA VINA KAO RESURS ZA RAZVOJ ENO-GASTRO TURIZMA
Viktorija Ditrih
Predmet ovog završnog rada je prikaz ekološke svijesti pojedinaca i problematike koja se tiče proizvoda proizvedenih na ekološki način i njihovih potencijalnih kupaca. S obzirom na cilj ovog rada, a to je prikaz kako ekološka proizvodnja vina može biti značajan resurs za razvoj eno-gastro turizma, u teorijskom dijelu rada analizirani su svjetski trendovi i preferencije turista i posjetitelja koji su vezani uz povećanu ekološku svijest. Eno-gastro turizam podliježe svjetskim...
EKOTURIZAM KAO ALAT RAZVOJA ZAŠTIĆENIH PODRUČJA – MODEL KOSTARIKE
EKOTURIZAM KAO ALAT RAZVOJA ZAŠTIĆENIH PODRUČJA – MODEL KOSTARIKE
Franjo Šegota
Cilj ovog završnog rada usmjeren je na razvoj cjelokupnog koncepta ekoturizma te prikazivanje njegovog djelovanja u zaštićenim područjima prirode uz detaljno analiziranje odgovarajućih pretpostavki njegovog upravljanja i vođenja. Navedene pretpostavke upravljanja i vođenja prikazati će se na primjeru svjetske ekoturističke destinacije Kostarike koja godišnje prihvati više od 2,5 milijuna posjetitelja. Čak više od polovice posjetitelja Kostarike svoje putovanje temelji na želji...
EKOTURIZAM NA PODRUČJU SLAVONIJE, BARANJE I SRIJEMA
EKOTURIZAM NA PODRUČJU SLAVONIJE, BARANJE I SRIJEMA
Ana Gereč
Rad je podijeljen na dva dijela; teoretski i empirijski dio. Teoretski dio rada razrađuje teoriju ekoturizma u suštini i šire, dok empirijski primjerima potkrepljuje prethodnu teoriju. Cilj rada je definiranje masovnog turizma i specifičnih oblika turizma, zatim definiranje i razrada ekoturizma te svih njegovih karakteristika, isto kao i karakteristika ekoturista. Svrha rada je proučavanje ekoturizma na području Slavonije, Baranje i Srijema za što su uzeti primjeri dobrog poslovanja...
EKOTURIZAM U FUNKCIJI RAZVOJA SEOSKIH
 GOSPODARSTAVA
EKOTURIZAM U FUNKCIJI RAZVOJA SEOSKIH GOSPODARSTAVA
Karolina Kusturić
Turizam se pokazao da ima jedan od najznačajnijih utjecaja na globalni gospodarski rast i razvoj. Velika koncentracija ljudi na jednome mjestu dovela je do pojave masovnog turizma koji je za sobom, uz mnoge pozitivne, imao i mnoge negativne utjecaje na okoliš. Hrvatska je u posljednjih nekoliko godina postala popularno turističko odredište sezonskog karaktera, što je dovelo do promišljanja o razvoju nekog od selektivnih oblika turizma u ruralnim područjima koja su slabije razvijena od...
EKOTURIZAM U FUNKCIJI RAZVOJA SEOSKIH
 GOSPODARSTAVA
EKOTURIZAM U FUNKCIJI RAZVOJA SEOSKIH GOSPODARSTAVA
Karolina Kusturić
Turizam se pokazao da ima jedan od najznačajnijih utjecaja na globalni gospodarski rast i razvoj. Velika koncentracija ljudi na jednome mjestu dovela je do pojave masovnog turizma koji je za sobom, uz mnoge pozitivne, imao i mnoge negativne utjecaje na okoliš. Hrvatska je u posljednjih nekoliko godina postala popularno turističko odredište sezonskog karaktera, što je dovelo do promišljanja o razvoju nekog od selektivnih oblika turizma u ruralnim područjima koja su slabije...
EKSTERNI BENCHMARKING NA TRŽIŠTU INFORMATIČKE TEHNOLOGIJE
EKSTERNI BENCHMARKING NA TRŽIŠTU INFORMATIČKE TEHNOLOGIJE
Kristijan Tutić
Tržište informatičke tehnologije obilježeno je konstantim inovacijama. Kako bi organizacije opstale na tržištu koje zahtijeva stalne prilagodbe potrebno je izabrati metodu koja im najviše doprinosi, a jedna od njih je eksterni benchmarking. Eksterni benchmarking obuhvaća usporedbu organizacije s njezinim direktnim i najvećim konkurentima ili organizacijama na drugim tržištima koje se bave istom ili nekom drugom djelatnošću. Uspoređuju se proizvodi, usluge, procesi, udjeli na...
EMOCIONALNA INTELIGENCIJA U POSLOVANJU
EMOCIONALNA INTELIGENCIJA U POSLOVANJU
Karla Krčma
Sposobnost izražavanja i kontroliranja vlastitih emocija je vrlo važna, uključujući i razumijevanje, tumačenje i reagiranje na tuđe emocije. Psiholozi su sposobnosti razumijevanja i reagiranja na emocije nazvali emocionalnom inteligencijom, a neki stručnjaci čak sugeriraju da je ona mnogo važnija od samog kvocjenta inteligencije, osobito u poslovnom svijetu. Kroz detaljna i dugogodišnja istraživanja pokazalo se da su osobe s većom emocionalnom inteligencijom, u pravilu, puno...
ENOGASTRO TURIZAM KAO DESTINACIJSKI TURISTIČKI PROIZVOD
ENOGASTRO TURIZAM KAO DESTINACIJSKI TURISTIČKI PROIZVOD
Maja Lebinec
Razvoj enogastro turizma kao destinacijskog turističkog proizvoda ne pridonosi samo razvoju turizma već i samim destinacijama koje ţele razviti takav oblik turizma. Enogastro turizam oblik je turizma koji spada u selektivne oblike što znači da se ističe po svojim karakteristikama, takoĎer smatra se jednim od brzorastućih oblika turizma. Da bi turističke destinacije postigle svoju prepoznatljivost putem enogastro turizma moraju u svoju ponudu uključiti različite gastronomske...

Pages