Pages

ANALIZA OKOLINE MENADŽMENTA
ANALIZA OKOLINE MENADŽMENTA
Kornelija Magdić
Ovim radom provedena je analiza okoline menadžmenta koja ima za cilj utvrditi utjecaje koji djeluju na poslovnu organizaciju menadžmenta. Analizom okoline spoznati su utjecaji izvan i unutar organizacije, koji utječu na uspješnost menadžmenta i same organizacije. Unutarnjim utjecajima smatrani su: misija, vizija i ciljevi, strategija, tehnologija, veličina organizacije, životni ciklus organizacije, ljudi i proizvodi organizacije te lokacija. Opća ili socijalna okolina i poslovna ili...
ANALIZA OKOLINE MENADŽMENTA
ANALIZA OKOLINE MENADŽMENTA
Ivan Jakupec
Menadžment je timski rad ljudi, rad s drugima i pomoću drugih, kako bi se ostvarili ciljevi organizacije u promjenjivoj okolini. Okolina predstavlja vanjski svijet s kojim menadžment dolazi u kontakt, a menadžmentu donosi činitelje kojima se mora prilagoditi u svrhu opstanka i uspješnosti organizacije. Okolina organizaciji donosi nesigurnost, a zadatak organizacija je da dobro analiziraju i spoznaju svoju okolinu te da prikladno odgovore na izazove koje im okolina donosi. Analizom...
ANALIZA OKOLINE U PROCESU STRATEŠKOG MENADŽMENTA
ANALIZA OKOLINE U PROCESU STRATEŠKOG MENADŽMENTA
Gabriela Kralj Bartovčak
Menadžment prije svega označava proces kojeg menadžeri slijede da bi postigli zadane ciljeve organizacije, dok strateški menadžment označava proces analize okoline, utvrđivanja organizacijskog usmjerenja, formuliranja strategije, provedbu strategije i strateške kontrole. Okolina ima veliki utjecaj na organizaciju kao i organizacija na okolinu i zato je njihov odnos dvosmjeran. S obzirom na njezinu promjenjivost, potreban je konstantni nadzor okoline, odnosno njezina analiza. Analiza...
ANALIZA OKOLINE U PROCESU STRATEŠKOG MENADŽMENTA
ANALIZA OKOLINE U PROCESU STRATEŠKOG MENADŽMENTA
Loida Šerfezi
Cilj ovog diplomskog rada je upoznati se sa pojmom i važnošću strateškog menadžmenta i analize okoline kao i sa njihovim faktorima i aspektima koji na razne načine utječu na budućnost poduzeća. Svrha rada je detaljno razraditi i pojasniti pojam strateškog menadžmenta i procesa strateškog menadžmenta, opisati razine i dimenzije okoline poduzeća, kao i metode i tehnike analize okoline i povezivanje njenih segmenata SWOT analizom te potkrijepiti teoriju praktičnim primjerom....
ANALIZA POSLOVNOG OKRUŢENJA
ANALIZA POSLOVNOG OKRUŢENJA
Robert Kopričanec
U ovom radu napravljen je pregled poslovnog okruženja poduzeća čija analiza ima za cilj utvrditi kako pojedina okolina utječe na samo poslovanje poduzeća. Okolina predstavlja unutarnje i vanjske faktore sa kojima poduzeće svakodnevno dolazi u kontakt. Uspješnost poslovanja ovisi o tomu da li će poduzeće pravovremeno prepoznati te reagirati na potencijalne prilike na tržištu odnosno prikladno odgovoriti na izazove koje im okolina donosi te sa time ostvariti konkurentsku prednost na...
ANALIZA POTROŠAČA KAO DIO STRATEGIJSKE ANALIZE VANJSKE OKOLINE
ANALIZA POTROŠAČA KAO DIO STRATEGIJSKE ANALIZE VANJSKE OKOLINE
Matija Gašparov
Zadatak menadžmenta je prepoznati i prilagoditi se čimbenicima okoline menadžmenta, što konkretnije znači da organizacija svoj način i stil vođenja mora prilagoditi tim čimbenicima kako bi opstala na tržištu. Postoje vanjski i unutarnji čimbenici koji djeluju na organizaciju. Vanjska okolina se dijeli na izravne i neizravne snage okoline. Izravne snage okoline su: socio-kulturne, pravno-političke, ekonomske, tehnološke i međunarodne okoline.Neizravne snage okoline su: kupci,...
ANALIZA PRIMJENE DRUŠTVENIH MREŽA
 U MARKETINGU KULTURNIH USTANOVA
ANALIZA PRIMJENE DRUŠTVENIH MREŽA U MARKETINGU KULTURNIH USTANOVA
Adriana Mesarov
Kulturne ustanove dugo su zanemarivale marketing u svom poslovanju jer se smatralo da njihova osnovna svrha nije ostvarivanje profita već javni interes. Uloga marketing koncepcije je stvoriti ponudu (proizvod) koja će zainteresirati ciljane grupe posjetitelja. Konkurencija, tehnologija, promjenjivo okruženje su nametnuli kulturnim ustanovama da primjenjuju marketing. Ustanove koje nisu spremne na prilagođavanje i primjenjivanje marketinga gubu svoju publiku te njihovi kulturni...
ANALIZA STRANIH INVESTICIJA U REPUBLICI HRVATSKOJ
ANALIZA STRANIH INVESTICIJA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Maja Teskera
Cilj rada je dati uvid u trenutno najnovije trendove kretanja stranih investicija u Republici Hrvatskoj te tako doprinijeti njihovom proučavanju.. Polazišna točka rada je teorijska osnova koja pojašnjava osnovne pojmove vezane za strane investicije poput direktnih, portfolio i ostalih stranih investicija te njihovu podjelu prema modelu i motivu ulaganja. Kako bi se upotpunila teorijska osnova u radu se donosi i analiza stranih investicija u razdoblju od 1993. pa do prva tri tromjesečja...
ANALIZA UTJECAJA KORONA KRIZE NA POSLOVANJE MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA U VIROVITIČKO-PODRAVSKOJ ŽUPANIJI
ANALIZA UTJECAJA KORONA KRIZE NA POSLOVANJE MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA U VIROVITIČKO-PODRAVSKOJ ŽUPANIJI
Dominik Ivačić
Diplomski rad obuhvaća pojedinosti malih i srednjih poduzeća, opisuje njihove organizacijsko-pravne oblike te ukazuje na njihovu važnost u nacionalnoj ekonomiji, ne samo za Republiku Hrvatsku, već i za ostale nacije diljem svijeta. Kroz analizu poslovanja malih i srednjih poduzeća, prepoznaje se kreativnost i laka prilagodljivost kao njihov najveći adut u konkuriranju velikim kompanijama. To svojstvo prilagodljivosti igra veliku ulogu u trenutnoj krizi koja je zahvatila svijet....
ANALIZA ŽENSKOG MENADŽMENTA
ANALIZA ŽENSKOG MENADŽMENTA
Iva Grizelj
Menadžment suvremenih organizacija postaje sve više svjesniji iznimne senzibilnosti suvremenog društva, a jedan od njegovih izazova se odnosi na uključivanje žena u svijet menadžmenta. Žene menadžeri su na svjetskoj razini ali i u Hrvatskoj još uvijek u manjini. No taj odnos kroz godine se sve više mijenja u korist žena. Pravo glasa žene su prvi puta ostvarile 1893. godine na Novom Zelandu. Kada su se približile poslovanju i kada su im olovke i bilježnice postale dostupnijima,...
ATMOSFERE I TEME U UGOSTITELJSTVU KAO SREDSTVO ZA DIFERENCIJACIJU I POZICIONIRANJE NA TRŽIŠTU
ATMOSFERE I TEME U UGOSTITELJSTVU KAO SREDSTVO ZA DIFERENCIJACIJU I POZICIONIRANJE NA TRŽIŠTU
Valerija Lacković
Ugostiteljstvo i restoraterstvo su u današnje vrijeme brzo rastuća industrija koja ostvaruje veliki napredak, ali potrebno je puno inovacija i mašte kako bi se vrlo visoko pozicioniralo na tržištu. Potrebne su stalne inovacije i istraživanja tržišta kako bi se što bolje osluškivale potrebe gostiju i njihove želje. Današnji gosti kao i turisti žele nešto novo, kako bi to pamtili za cijeli život, žele nezaboravno iskustvo. Najveći utjecaj na goste imaju emocije koje doprinose...
AUTENTIČNA TURISTIČKA ISKUSTVA TEMELJENA NA ZAKONITOSTIMA EKONOMIJE DOŽIVLJAJA
AUTENTIČNA TURISTIČKA ISKUSTVA TEMELJENA NA ZAKONITOSTIMA EKONOMIJE DOŽIVLJAJA
Viktorija Ditrih
Predmet ovog diplomskog rada prikaz ekonomije doživljaja kao nove paradigme u ekonomskoj teoriji i njezine snage iskustva i doživljaja u isporuci konačnog proizvoda krajnjem korisniku. S obzirom na cilj ovog rada, a to je prikaz kako je ekonomija doživljaja važno sredstvo pozicioniranja proizvoda i podizanja konkurentnosti, u teorijskom dijelu rada su analizirani turistički trendovi koji su indikatori ekonomije doživljaja i sama struktura turističkog doživljaja koji kasnije dovodi...

Pages