undergraduate thesis
Role of national bonds on financial market

Josip Mikić (2016)
Virovitica College
Metadata
TitleULOGA DRŽAVNIH OBVEZNICA NA FINANCIJSKOM TRŽIŠTU
AuthorJosip Mikić
Mentor(s)Mladena Bedeković (thesis advisor)
Abstract
Korporacijski vrijednosni papiri predstavljaju vrijednosne papire koji svojim imaocima daju određena prava u trgovačkom društvu. U ovu kategoriju vrijednosnih papira spadaju dionice te neke vrste obveznice. Obveznice su osim dionica najpoznatiji i najpopularniji tip vrijednosnica, nalaze se na svim većim burzama te u gotovo svim zemljama svijeta. Zbog svojih svojstava daleko su konzervativniji instrument od dionica te njihove cijene nemaju drastične fluktuacije kao cijene dionica. Obveznica kao vrsta vrijednosnice jest ona kojim se izdavatelj obveznice obvezuje vratiti primljenu sumu novca u određenom roku dospijeća. Obveznice se mogu dijeliti po mnogim kriterijima dok su najčešće podjele prema kriteriju mjesta izdavatelja te prema tipu izdavatelja. Pošto obveznica ima karakteristike kredita ona ne donosi previše prednosti svojem emitentu, osim u dijelu dinamike vraćanja novčanih sredstava. Ukoliko emitent obveznice ne može podmiriti svoje obveze tada on postaje nelikvidan te kao takav postaje insolventan. Državna obveznica je dužnički vrijednosni papir kojim se država kao izdavalac obvezuje da će u određenom roku vratiti pozajmljena sredstva uz određenu najčešće fiksnu kamatu Financijska tržišta predstavljaju mjesta, osobe, instrumente te tehnike i tokove koji omogućavaju razmjenu novčanih viškova i manjkova odnosno novca, kapitala i deviza. Kod ulaganja u državne obveznice treba voditi računa kako se obveznica ne može kupiti direktno od izdavatelja već posredstvom brokera. Aktivne obveznice su one koje kotiraju na financijskim tržištima te još nisu isplaćene, odnosno kojima još nije nastupio rok dospijeća.
KeywordsBonds Government bonds Financial markets
Parallel title (English)Role of national bonds on financial market
GranterVirovitica College
PlaceVirovitica
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Study programme typeprofessional
Study levelundergraduate
Study programmeEntrepreneurship; specializations in: Entrepreneurship of Services, Rural Entrepreneurship
Study specializationEntrepreneurship of Services
Academic title abbreviationbacc.oec.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-06-09
Parallel abstract (English)
Corporations securities are those who gave there’s holders some rights in that same company. This category also includes shares and some sorts of bonds. Besides shares bonds are most known and most popular type of securities, they can be found on all bigger marketplaces and almost all countries around the world. Because of its properties they are far more controversial instrument from shares and there’s prices don’t have big jumps in price as shares. Bond as type of securities are those where the publisher of bonds is obligated to return the borrowed money in time of experation. Bonds can be categorized in many types but most common are by place of publish and type of publishing. Since bonds acts as loan it doesn’t bring too much goods to its publisher, only that he doesn’t have to return money annuli but all at once. If publisher can’t return borrowed money he becomes insolvent. National bond is an obligation securities in witch government, as publisher, commits to return borrowed money with fixed interest rate. Financials markets presents places, persons, instruments and technics of cash flows witch allow exchange of financial excess and minority of money. When investing in government bonds one should know that bonds can’t be bought directly from publisher, but from a agent who is member of Zagreb stock exchange. Active bonds are those which are still active on financial market and they are not paid in full and they expiration date is yet to come.
Parallel keywords (Croatian)obveznice državne obveznice financijska tržišta.
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:165:768788
CommitterIvana Vidak