undergraduate thesis
UTJECAJ KULTURE NA KOMUNICIRANJE

Ivana Lendl (2018)
Virovitica College