undergraduate thesis
PERSPECTIVE OF DEVELOPMENT AND SUSTAINABILITY OF ECOTURISM IN THE REPUBLIC OF CROATIA

Valentina Zalabak (2017)
Virovitica College
Metadata
TitlePERSPEKTIVA RAZVOJA I ODRŽIVOSTI EKOTURIZMA U REPUBLICI HRVATSKOJ
AuthorValentina Zalabak
Mentor(s)Božidar Jaković (thesis advisor)
Abstract
U ovom radu istaknuta je međuovisnost turizma i okoliša. Dok s jedne strane turizam donosi veliki značaj u nacionalnom gospodarstvu, s druge strane turizam je ovisan o okolišu i resursima koji predstavljaju primarni izvor turizma. Razvoj ekoturizma se do sada bazirao uglavnom na nacionalne parkove i zaštićena područja, ali kako se sve više razvija svijest o održivom razvoju, tako se ekoturizam sve više razvija i na poljoprivrednim gospodarstvima. Ekoturizam u Republici Hrvatskoj i dalje nije razvijen te nije na razini na kojoj bi mogao biti s obzirom na sve prirodne ljepote, bogatstva i resurse koje Hrvatska ima. Stoga je te potencijale potrebno valorizirati i zaštititi sukladno održivom razvoju koji danas sve više teži zadovoljiti želje i potrebe turista no isto tako i očuvati prirodu i njena bogatstva. Jedan od glavnih razloga za nerazvijanje ekoturizma u Hrvatskoj je svakako pomorski odmorišni turizam prema kojem se svi orjentiraju zbog velike ekonomske koristi koja se ostvari u samo nekoliko mjeseci rada. No isto tako i nepostojanje ekonomskih poticaja za razvijanje ekoturizma ima veliki utjecaj na razvoj ekoturizma. Za ekoturizam možemo reći kako je jedan od najperspektivnijih oblika turizma, jer kroz nastojanje da se zadovolje potrebe turista ekoturizam se orijentira na očuvanje prirode i okoliša ali isto tako i egzistenciju lokalnog stanovništva.
Keywordsecotourism sustainable development rural area continental tourism Croatia
Parallel title (English)PERSPECTIVE OF DEVELOPMENT AND SUSTAINABILITY OF ECOTURISM IN THE REPUBLIC OF CROATIA
GranterVirovitica College
PlaceVirovitica
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Trade and Tourism
Study programme typeprofessional
Study levelundergraduate
Study programmeManagement; specializations in: Management in Computer Sciences, Management in Rural Tourism
Study specializationManagement in Computer Sciences
Academic title abbreviationbacc.oec.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2017-06-06
Parallel abstract (English)
This paper highlights the interdependence between tourism and the environment, while on the one hand tourism brings great significance to the national economy, on the other hand, tourism is dependent on the environment and resources that are the source of tourism. The development of ecotourism has so far been based mainly on national parks and protected areas, but as more and more awareness of sustainable development is evolving, eco-tourism is increasingly developing in agricultural economies. Ecotourism in the Republic of Croatia is still not developed and is not at the level it could be with respect to all the natural beauties, riches and resources that Croatia has. Therefore, it is potentially necessary to valorize and protect it in accordance with sustainable development, which today increasingly wants to meet the wishes and needs of tourists but does not preserve nature and its wealth. One of the main reasons for the lack of ecotourism in Croatia is certainly maritime tourism, according to which all are oriented because of the great economic benefit that is realized in just a few months of work. There is also no lack of economic incentives for eco-tourism development has a major impact on the development of eco-tourism. For ecotourism we can say that it is one of the most promising forms of tourism, because through an effort to meet the needs of tourists, ecotourism is oriented towards the preservation of nature and the environment, but also the existence of the local population.
Parallel keywords (Croatian)ekoturizam održivi razvoj ruralni prostor kontinentalni turizam Hrvatska
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:165:307208
CommitterIvana Vidak