undergraduate thesis
PROTOTYPE OF A SIMPLE WEB CONTENT MANAGEMENT SYSTEM

Dominik Kadežabek (2016)
Virovitica College
Metadata
TitlePROTOTIP JEDNOSTAVNOG SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE WEB SADRŽAJEM
AuthorDominik Kadežabek
Mentor(s)Damir Vuk (thesis advisor)
Abstract
Ovaj rad se sastoji od dva dijela. Prvi, praktični dio, čini softversko rješenje sustava za upravljanje web sadržajem (CMS). Drugi, teorijski dio rada opisuje izrađeni prototip CMS-a, te daje kratak pregled tehnologija koje su korištene kao teorijska odnosno programska podloga praktičnoga dijela. Zadatak odnosno cilj rada je bila izrada upotrebljivog prototipa jednostavnog sustava za upravljanje web-sadržajem. Izrada prototipa CMS-a vođena je idejom da on treba biti toliko jednostavan, da ga nakon instalacije, korisnik koji ne zna išta o web-tehnologijama, može koristiti odmah, uz prethodno vrlo kratko upoznavanje. On omogućuje da se sav sadržaj i specifikacije web rješenja dodaju u MySQL bazu podataka zasnovanu na konzistentnom logičkom modelu uz pomoć PHP programskog koda. To omogućuje sustavu dinamičnost i fleksibilnost ponašanja, ali i korištenja. Krajnji korisnik-kreator web rješenja bi trebao biti u stanju unositi sadržaj u bazu podataka kroz ekranske forme, organizirati, i prezentirati sadržaj na željeni način. Jednostavnost izrađenog CMS-a bi trebala njegova glavna prednost, ali sustav je trebao biti otvoren i fleksibilan za naprednije korisnike koji su upoznati s web-tehnologijama korištenima u sustavu, a posebice PHP-om i SQL-om. Iako bi se zamišljeni prototip sustava za upravljanje sadržajem (CMS-a) mogao odmah koristiti, on sa sobom nosi i određena ograničenja. Prvo, instalacija sustava zahtijeva znanja koja nisu tipična za krajnjeg korisnika, što je tipično administratorska zadaća. Drugo, sustav još nije dovoljno testiran u praksi, tako da su moguća nepredviđena ponašanja.. Kao i svako ozbiljnije programsko rješenje, i ovo je potrebno nadograđivati, a to je planirano u slijedećim koracima razvoja.
Parallel title (English)PROTOTYPE OF A SIMPLE WEB CONTENT MANAGEMENT SYSTEM
GranterVirovitica College
PlaceVirovitica
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineTECHNICAL SCIENCES
Interdisciplinary Technical Sciences
Study programme typeprofessional
Study levelundergraduate
Study programmeManagement; specializations in: Management in Computer Sciences, Management in Rural Tourism
Study specializationManagement in Computer Sciences
Academic title abbreviationbacc.oec.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-15
Parallel abstract (English)
This paper consists of two parts. The first, practical, part is a software solution for Content Management System (CMS). The second, theoretical part of this paper describes a produced prototype of a CMS, and provides a brief of technologies used as a theoretical, or programming, basis of the practical part of this paper. The goal of this paper was to make an employable prototype of a simple CMS. While making a prototype, we agreed upon an idea of such a simple system, that, after installation, a user who doesn’t know much about web technologies can use it immediately, with a very short introduction to the system itself. It enables for the entire content and the specifications of the web solution to be added into MySQL database, based on consistent logical model together with PHP programming code. That enables the system’s dynamics and flexibility of behaviour and of usage. The end user-creator should be able to add content in the database through a form, to organize and present the content in a desired way. The simplicity of the previously mentioned CMS should be its main advantage, but the system should be open and flexible for more advanced users who have already been acquainted with web technologies used in the system, especially PHP and SQL. Even though the abstracted prototype of a CMS could be used immediately, it has some limitations. The first one being the needed knowledge that is not typical for the end user while installing the system, which is usually administrators’ task. The second one is the fact that the system has not yet been tested enough in practice, so that some unpredictable behaviour or difficulties are possible. Just like every other serious programming solution, this one has to be upgraded and improved, and that is planned in the next steps of its development.
Parallel keywords (Croatian)prototip CMS sustav web sadržaj
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:165:226374
CommitterIvana Vidak