undergraduate thesis
THE PERSPECTIVE OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OFFERS IN EQUESTRIAN TOURISM

Luka Karlovčan (2016)
Virovitica College
Metadata
TitlePERSPEKTIVA ODRŽIVOG RAZVOJA PONUDE KONJIČKOG TURIZMA
AuthorLuka Karlovčan
Mentor(s)Božidar Jaković (thesis advisor)
Abstract
Konjički turizam je po svojoj strukturi vrlo specifičan i zahtjevan oblik bavljenja turizmom. Kao što sami pojam govori glavni resurs su konji i aktivnosti vezane za konje. Svrha izrade ovog završnog rada jest prikaz trenutačnog stanja konjičkog turizma, mogućnosti budućeg razvoja konjičkog turizma te dobrobiti koje se javljaju prilikom bavljenja ovakvom vrstom djelatnosti u Koprivničko - križevačkoj županiji. Cilj izrade završnog rada jest utvrditi aspekte održivosti konjičkog turizma na području Koprivničko – križevačke županije te utvrditi isplativost implementacije konjičkog turizma u ponudu lokalnih ponuđača i treba li je stimulirati od strane nadležnih državnih institucija. Pod pojmom konjički turizam podrazumijevamo uključivanje svih konjičkih potencijala bez obzira na pasminske odlike, koji se na odgovarajući i prihvatljiv način mogu iskoristiti kroz iznajmljivanje konja, vođenje konja, konjičke manifestacije, utrke, sportska događanja, izložbe i prikaze, parade, animacijske igre, jednodnevna ili višednevna organizirana treking, panoramska i terenska jahanja i brojne druge sadržaje inovativno osmišljene prema ciljanim grupama posjetitelja ili turista. Mogućnost razvoja konjičkog turizma u Koprivničko – križevačkoj županiji je vrlo velika, međutim ona se zasad temelji tek na nekoliko ponuđača koji ne mogu konkurirati na zahtjevnom turističkom tržištu. Intencija jest razvoj i jačanje ponuđača u konjičkom turizmu te doprinos istih u realizaciji pretpostavki održivog i odgovornog konjičkog turizma.
Keywordsequestrian tourism sustainable development Koprivnica – Krizevci county horse activities providers of equestrian tourism
Parallel title (English)THE PERSPECTIVE OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OFFERS IN EQUESTRIAN TOURISM
GranterVirovitica College
PlaceVirovitica
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Trade and Tourism
Study programme typeprofessional
Study levelundergraduate
Study programmeManagement; specializations in: Management in Computer Sciences, Management in Rural Tourism
Study specializationManagement in Rural Tourism
Academic title abbreviationbacc.oec.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-11-09
Parallel abstract (English)
Equestrian tourism by its structure is a very specific and demanding form of performing tourism. As the term itself means, the main resource are horses and activities related to them. The purpose of writing this final work is to present current state of equestrian tourism, the possibility of future development of this sort of tourism and wellbeing which occurred during doing this kind of activities in the Koprivnica-Križevci county. The main purpose of writing this final work is to determine main aspects of sustainability of equestrian tourism in the area of the county of Koprivnica-Križevci and to determine if the implementation of the equestrian tourism in the offer of local providers of this kind of service cost-effective and if it should be stimulated by competent state institutions. By the term of equestrian tourism we mean involving all horse potentials no matter of breed characteristics which in appropriate and acceptable way are usable through renting horses, horse manifestations, races, sports events, exhibitions and shows, parades, animation games, one or more days of organized trekking, scenic and off-road riding and many other contents innovatively designed for target groups of visitors or tourists. The possibility of development of the equestrian tourism in the county of Koprivnica-Križevci is very big, but it is temporary based on few providers who cannot compete on demanding tourism market. The intention is to develop and strengthen the bidders in equestrian tourism and the contribution of such acitvities in realization of assumptions of sustainable and responsible equestrian tourism.
Parallel keywords (Croatian)konjički turizam održivi razvoj Koprivničko – križevačka županija konjičke aktivnosti ponuđači konjičkog turizma
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:165:753797
CommitterIvana Vidak