undergraduate thesis
CULTURE OF BUSINESS COMMUNICATION

Petra Kožul (2016)
Virovitica College
Metadata
TitleKULTURA POSLOVNOG KOMUNICIRANJA
AuthorPetra Kožul
Mentor(s)Ivana Vidak (thesis advisor)
Abstract
Ovim radom pokušava se prikazati važnost kulture poslovnog komuniciranja u poslovnome svijetu. Ključnu ulogu u poslovanju zauzima upravo dobra poslovna komunikacija u kojoj sudjeluju brojni menadžeri, poduzetnici, zaposlenici, suradnici. Ukoliko se ne uspostavi dobra komunikacija unutar organizacija ili tvrtki u tom slučaju za posljedicu će imati negativan efekt koji nikako nije prikladan u bilo kojem poslu. Kada se govori o negativnom efektu misli se na postojanje konflikata unutar organizacija zbog neuvažavanja tuđih mišljenja, neprihvaćanja tuđih ideja, neprihvaćanja kulturoloških razlika između osoba s kojima se uspostavlja poslovni kontakt ili odnos, loše procjene drugih ljudi i slično. S obzirom da komunikacija može biti verbalna ili neverbalna u oba slučaja ima veliki značaj u poslovanju. Verbalna komunikacija je odraz jezika kojim se komunicira odnosno predstavlja riječi upućene osobi sa kojom se komunicira, dok neverbalna komunikacija predstavlja upravo ono suprotno, odnosno svako nenamjerno ponašanje prema sugovorniku te obuhvaća ton i volumen glasa, pokrete, gestikulaciju, izraze lica i slično. Svaki i najmanji detalj može utjecati na poslovno ponašanje ali i stjecanje negativnog ili pozitivnog dojma o govorniku. Kultura poslovnog komuniciranja najčešće se susreće sa brojnim predrasudama u cijelome svijetu što ujedno dovodi do pojave etnocentrizma i stereotipa unutar organizacija. Upravo zbog podjele ljudi s obzirom na spol, dob, religiju, stavove i uvjerenja stvaraju se negativne slike i načini ponašanja i komunikacije unutar takvih organizacija. Svaka uspješna tvrtka ili organizacija trebala bi ustrajati u borbi protiv takvih negativnih posljedica te usavršavati i razvijati svoju komunikaciju na najbolji mogući način uz uvažavanje i prihvaćanje brojnih kulturnih razlika. Na primjeru PBZ Grupe opisana je kultura poslovnog ponašanja na temelju njihovog etičkog kodeksa i kodeksa ponašanja, zatim način darivanja u poslovanju te propisani dresscode te poznate grupacije.
Parallel title (English)CULTURE OF BUSINESS COMMUNICATION
GranterVirovitica College
PlaceVirovitica
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Interdisciplinary Social Sciences
Study programme typeprofessional
Study levelundergraduate
Study programmeEntrepreneurship; specializations in: Entrepreneurship of Services, Rural Entrepreneurship
Study specializationRural Entrepreneurship
Academic title abbreviationbacc.oec.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-16
Parallel abstract (English)
This final work tries to show the importance of the culture of business communication in the business world. Good business communication, involving managers, entrepreneurs, employees and associates, plays a key role in business. Failure to establish good communication within an organization or company will result in a negative effect which is not beneficial for any business environment. This negative effect refers to the existence of conflicts within the organization due to disregard for the opinions of others, not accepting others' ideas, a lack of acceptance of cultural differences between people whom one has established business contacts with, poor judgment of others and so on. Given that communication can be verbal or non-verbal, in both cases it is of great importance in business. Verbal communication is a reflection of the message that one wishes to communicate and the way one represents words to the person one is communicating with, while non-verbal communication is exactly the opposite, meaning any unintended behavior towards the other party and includes the tone and volume of the speaker’s voice, his movements, his gestures, his facial expressions and the like. Even the slightest detail can affect business behavior or the acquisition of a negative or a positive impression of the speaker. The culture of business communication most often faces quite a lot of prejudice around the world, which also leads to ethnocentrism and stereotypes within organizations. Because of the division of people according to sex, age, religion, attitudes and beliefs, negative images and modes of behavior and communication are created within such organizations. Every successful company or organization should persevere in the fight against these negative consequences and improve and develop its communication in the best possible way with respect and acceptance of numerous cultural differences. The PBZ Group is taken as an example of this, describing the culture of business conduct based on their code of ethics and code of conduct, generosity in the workplace and the prescribed dress code within this well-known group.
Parallel keywords (Croatian)Kultura poslovna komunikacija poslovno ponašanje
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:165:147818
CommitterIvana Vidak