undergraduate thesis
SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TOURISM OFFER OF HUNTING TOURISM: AN EXAMPLE OF PODRAVINA COUNTRY

Kristijan Templar (2016)
Virovitica College
Metadata
TitleODRŽIVI RAZVOJ TURISTIČKE PONUDE LOVNOG TURIZMA: PRIMJER VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE
AuthorKristijan Templar
Mentor(s)Božidar Jaković (thesis advisor)
Abstract
Lovni turizam se može opisati kao oblik turizma koji je specifičan za ruralne sredine budući da se odvija na njihovim zemljišnim i vodenim površinama.Svrha izrade ovog završnog rada je upoznavanje s aktualnim stanjem lovnog turizma, mogućnostima i ograničenjima ponude lovnog turizma u smjeru održivog razvoja na području Virovitičko-podravske županije. Cilj izrade završnog rada je istražiti i utvrditi ispunjava li ponuda lovnog turizma na području Virovitičko-podravske županije aspekte održivosti stvarajući perspektivu za daljnje ulaganje u ovaj specifičan oblik turizma. S obzirom da glavne pretpostavke za razvoj lovnog turizma predstavljaju prirodni čimbenici, Virovitičko-podravska županija predstavlja idealnu destinaciju za bavljenje ovim oblikom turizma. Lovni turizamčesto izaziva brojne polemike javnosti o svome utjecaju na prirodu i prostor u kojemu se odvija, budući da se u njemu koristi oružje i odstreljuju životinje, no zaboravlja se da je lovnim turistimana prvom mjestu zaštita i uzgoj divljači, a tek onda odlazak u lov. Osim toga, lovni turizam je koristan lokalnoj zajednici s obzirom da sa njegovim razvojem dolazi i do razvijanja nekih drugih oblika turizama, a samim time se razvijaju i radna mjesta. Kako bi lovni turizam bio prihvatljiv za razvijanje, on mora ispunjavati odreĎene ekološke, sociokulturne i ekonomske aspekte, odnosno mora biti održiv. U empirijskom dijelu završnog rada, metodom anketnog upitnika, ispitani su odreĎeni aspekti održivosti ponude lovnog turizma na području Virovitičko-podravske županije. Istraživanje je provedeno na četiri ispitanika odnosno ponuĎača lovnog turizma sa područja Virovitičko-podravske županije. Na kraju empirijskog dijela završnog rada, izneseni su rezultati istraživanja te zaključak.
Keywordshunting tourism sustainable development Podravina county hunting tourists bidders in hunting tourism
Parallel title (English)SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TOURISM OFFER OF HUNTING TOURISM: AN EXAMPLE OF PODRAVINA COUNTRY
GranterVirovitica College
PlaceVirovitica
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Trade and Tourism
Study programme typeprofessional
Study levelundergraduate
Study programmeManagement; specializations in: Management in Computer Sciences, Management in Rural Tourism
Study specializationManagement in Rural Tourism
Academic title abbreviationbacc.oec.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-16
Parallel abstract (English)
Hunting tourism can be described as a form of tourism that is specific to rural areas because it takes place on their land and water surfaces. The purpose of making this final work is to inform about the current state of hunting tourism, possibilities and limitations of hunting offer based on the concept of sustainable development in the Podravina county.Object of this final work is research and displayingwhether the hunting offer in the Podravina county satisfies sustainability aspects of creating perspective for further investment in this specific form of tourism. Considering that the main preconditions for development of hunting tourism are natural factors, Podravina county becomes an ideal destination for dealing with this form of tourism. Hunting tourism and hunting in general often causes much controversy to the public about their impact on nature and space in which takes place, because it uses weapons and animals are killed, but the public forgets that for the hunting tourists in the first place is the protection and breeding of wild animals. Except that, hunting is beneficial for local community since its development causes the development of other forms of tourism, therefore it is increasing the number of jobs. In the case of the acceptable hunting tourism, he must meet certain environmental, socio-cultural and economic aspects, and must be sustainable. In the empirical part of final work, by the method of questionnaire, is tested some aspects of sustainability of hunting offers in the Podravina county. The reserch was conducted on four respondents or bidders in hunting tourism in Podravina county. At the end of the empirical part of the final work, was presented the results of research and conclusion.
Parallel keywords (Croatian)lovni turizam održivi razvoj Virovitičko-podravska županija lovci turisti ponuđači lovnog turizma
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:165:829680
CommitterIvana Vidak