undergraduate thesis
FINANCIAL REPORTING IN CROATIA AND THE EUROPEAN UNION

Renata Lončarić (2016)
Virovitica College
Metadata
TitleFINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE U REPUBLICI HRVATSKOJ I EUROPSKOJ UNIJI
AuthorRenata Lončarić
Mentor(s)Mladena Bedeković (thesis advisor)
Abstract
Svrha odnosno cilj završnog rada jest objasniti financijsko izvještavanje u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji te načine na koje se ono izvršava. Financijski izvještaji sastavljaju se kako bi pružili informacije o profitabilnosti organizacije te kako bi zadovoljili potrebe unutarnjih i vanjskih korisnika. Zemlje Europske unije koriste Međunarodne standarde financijskog izvještavanja kako bi došle do potrebnih financijskih informacija važnih za poslovanje. Također, utjecaj na financijsko izvještavanje u Europskoj uniji imaju i Četvrta i Sedma direktiva jer dovode računovodstvo na jednaku razinu u svim zemljama članicama. S druge strane, Republika Hrvatska ima razvijene vlastite standarde za sastavljanje i prezentiranje financijskih izvještaja pod nazivom Hrvatski standardi financijskog izvještavanja koji moraju biti usklađeni s međunarodnim rješenjima i smjernicama odnosno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja. Zemlje članice Europske unije, uključujući i Hrvatsku, potiču razvoj malog i srednjeg poduzetništva jer smatraju da će baš ona doprinijeti razvoju gospodarstva zemalja. Zbog toga će se Hrvatski standardi financijskog izvještavanja još usklađivati s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja uvažavajući gospodarski prostor u kojem djeluju mala i srednja poduzeća. Kao i sve profitne organizacije, neprofitne organizacije također su dužne sastavljati financijske izvještaje bez obzira na to što njihov cilj nije ostvarenje profita. Financijski izvještaji profitnih i neprofitnih organizacija moraju pružiti realnu i objektivnu sliku njihovog poslovanja.
KeywordsThe financial statements the financial reporting the European Union Croatia non-profit organizations
Parallel title (English)FINANCIAL REPORTING IN CROATIA AND THE EUROPEAN UNION
GranterVirovitica College
PlaceVirovitica
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Study programme typeprofessional
Study levelundergraduate
Study programmeManagement; specializations in: Management in Computer Sciences, Management in Rural Tourism
Study specializationManagement in Computer Sciences
Academic title abbreviationbacc.oec.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-16
Parallel abstract (English)
The purpose and aim of the dissertation is to explain financial reporting in Croatia and the European Union and the ways in which it is executed. The financial statements are prepared to provide information about the profitability of the organization and to satisfy the needs of internal and external users. The European Union countries are using the International Financial Reporting Standards in order to obtain the necessary financial information relevant for the business. Also, an impact on the financial reporting in the European Union have the Fourth and Seventh Directives because they bring the accounting to the same level in all states that are members of the EU. On the other hand, Croatia has developed its own standards for the preparation and presentation of the financial statements under the name Croatian Financial Reporting Standards which must comply with international solutions and guidelines a.k.a. International Financial Reporting Standards. The EU countries, including Croatia, encourage the development of small and medium-sized enterprises because they believe that they are going to contribute to the development of the countries economy. Therefore, the Croatian Financial Reporting Standards will have to harmonize with the International Financial Reporting Standards respecting the economic area in which small and medium-sized enterprises are operating. As well as all the profit organizations, the non-profit organizations are also required to prepare the financial statements, even though their goal is not to make profit. The financial statements of profit and non-profit organizations have to provide a true and fair view of their business.
Parallel keywords (Croatian)Financijski izvještaji financijsko izvještavanje Europska unija Republika Hrvatska neprofitne organizacije
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:165:643049
CommitterIvana Vidak